Data publikacji : 2022-10-07

Ocena unijnej propozycji w zakresie resolution zakładów ubezpieczeń - czy IRRD powinna być kopią BRRD?

Abstrakt

Konieczność wprowadzenia regulacji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution) instytucji finansowych stanowi jeden z głównych wniosków z globalnego kryzysu finansowego. W ramach tej reformy regulacyjnej, w Unii Europejskiej przyjęto już stosowne akty prawne ustanawiające ramy prawne resolution dla sektora bankowego oraz CCP. Obecnie przyszła kolei na podmioty sektora ubezpieczeniowego. Opublikowany w 2021 r. projekt IRRD w znacznym stopniu bazuje na BRRD, przy czym specyfika działalności ubezpieczeniowej jest inna od specyfiki działalności bankowej. Wymaga to odpowiedniego uwzględnienia w regulacjach resolution dla ubezpieczycieli. Niniejszy artykuł wskazuje na główne kwestie, jakie należy uwzględnić w regulacjach resolution dla zakładów ubezpieczeń oraz poddaje krytycznej analizie główne elementy zaproponowanej IRRD. Kluczowe zagadnienia, na jakie zwrócono uwagę w artykule to cele i warunki wszczęcia resolution, narzędzia resolution, a także zapewnienie finansowania całego procesu.

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, zarządzanie kryzysowe, stabilność finansowa

Kody JEL

G22, G28, H12, L51


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dobrzańska, A. (2022). Ocena unijnej propozycji w zakresie resolution zakładów ubezpieczeń - czy IRRD powinna być kopią BRRD?. Bezpieczny Bank, 88(3), 94–115. https://doi.org/10.26354/bb.4.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP