Data publikacji : 2021-10-18

Unijne ramy zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym – główne problemy do rozwiązania

Abstrakt

Dyrektywa ws. działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD) wprowadziła do unijnego prawodawstwa nową procedurę – restrukturyzację i uporządkowaną likwidację (resolution) – jako metodę postepowania z upadającymi bankami, pozostawiając jednak wciąż standardowe postępowanie upadłościowe jako „wyjściową” opcję likwidacji banku. Dotychczasowe doświadczenia zdają się wskazywać, że taka konstrukcja unijnych ram zarządzania kryzysowego nie jest optymalna. W artykule omówiono sześć głównych kwestii problemowych, które wymagają podjęcia działań w celu zwiększenia spójności, skuteczności i wiarygodności unijnych ram zarządzania kryzysowego. Poruszone tematy dotyczą przesłanki interesu publicznego, niedopasowania pomiędzy warunkami uruchamiającymi resolution i postępowanie upadłościowe, dostępności pomocy publicznej oraz braku przepisów w zakresie płynności w resolution. Omówiono także zagadnienia związane z resolution małych i średnich banków przy większym zaangażowaniu funduszy gwarantowania depozytów. W publikacji przedstawiono zarówno przyczyny, dla których wskazane obszary wymagają korekty, jak również podjęto próbę wyznaczenia kierunku pożądanych zmian regulacyjnych.

Słowa kluczowe:

zarządzanie kryzysowe przymusowa restrukturyzacja postępowanie upadłościowe pomoc publiczna systemy gwarancji depozytów BRRDSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dobrzańska, A. (2021). Unijne ramy zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym – główne problemy do rozwiązania. Bezpieczny Bank, 84(3), 9–42. https://doi.org/10.26354/bb.1.3.84.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP