Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny
prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu; jan.szambelanczyk@wsb.poznan.pl)
prof. Janina Harasim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; jharasim@ue.katowice.pl)
prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; miwani@sgh.waw.pl)
prof. Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski, rkokoszczynski@wne.uw.edu.pl)
prof. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki; monika.marcinkowska@uni.lodz.pl)
prof. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; uumiklas@cyf-kr.edu.pl)
dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Uniwersytet Łódzki; ewa.kulinska@uni.lodz.pl)
Artur Radomski (dyrektor Biura Zarządu BFG; artur.radomski@bfg.pl)
Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji (ewa.telezynska@bfg.pl)

Rada Programowo-Naukowa
prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – przewodniczący 
prof. Angel Berges Lobera (Universidad Autonoma Madrid, Hiszpania)
prof. Paola Bongini (Uniwersytet Milano-Bicocca w Mediolanie, Włochy)
prof. Santiago Carbo-Valverde (Bangor University, Wielka Brytania)
prof. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Marko Košak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
dr Magdalena Kozińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. Anzhela Kuznetsova (Uniwersytet Bankowy w Kijowie, Ukraina)
prof. Edgar Löw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
dr hab. Leszek Pawłowicz, em. prof. UG (Europejski Kongres Finansowy, Centrum Myśli Strategicznych)
Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)
prof. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
dr Olga Szczepańska (Narodowy Bank Polski)

Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP