Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny
prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl)
prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; miwani@sgh.waw.pl)
prof. Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski, rkokoszczynski@wne.uw.edu.pl)
prof. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki; monika.marcinkowska@uni.lodz.pl)
prof. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; uumiklas@cyf-kr.edu.pl)
prof. Krzysztof Opolski (Uniwersytetu Warszawski; kopolski@wne.uw.edu.pl)
dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Uniwersytet Łódzki; ewa.kulinska68@gmail.com)
Artur Radomski (dyrektor Biura Zarządu BFG; artur.radomski@bfg.pl)
Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji (ewa.telezynska@bfg.pl)

Rada Programowo-Naukowa
dr Marek Dietl – przewodniczący (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, GPW w Warszawie)
prof. Angel Berges Lobera (Universidad Autonoma Madrid, Hiszpania)
prof. Paola Bongini (Uniwersytet Milano-Bicocca w Mediolanie, Włochy)
prof. Santiago Carbo-Valverde (Bangor University, Wielka Brytania)
prof. Eugeniusz Gatnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, NBP)
prof. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Marko Košak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
dr Magdalena Kozińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. Anzhela Kuznetsova (Uniwersytet Bankowy w Kijowie, Ukraina)
prof. Edgar Löw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)
prof. Leszek Pawłowicz (Uniwersytet Gdański, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa)
Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)
prof. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Olga Szczepańska (Narodowy Bank Polski)

Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP