Kontakt

Wydawca: BFG, ul. ks. I.J.Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Główna osoba do kontaktu

Ewa Teleżyńska
sekretarz redakcji
Telefon 22 583 08 78

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP