Data publikacji : 2020-12-29

Polityka makroostrożnościowa w czasie pandemii

Abstrakt

Wybuch pandemii COVID-19 i jego konsekwencje ekonomiczne są wydarzeniem o charakterze systemowym. O ile nie jest to jednak zdarzenie natury finansowej, to ma wpływ na la funkcjonowania systemu finansowego. Stąd też, organy makroostrożnościowe już w początkowym etapie kryzysu podjęły zdecydowane działania ograniczające jego negatywne skutki. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka i wstępna ocena przedsięwzięć  makroostrożnościowych podjętych przez europejskie organy makroostrożnościowe zarówno w odniesieniu do sektora bankowego, jak i niebankowych podmiotów sektora finansowego. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 stanowi pierwszy ważny test skuteczności polityki makroostrożnościowej po globalnym kryzysie finansowym. Przegląd działań makroostrożnościowych pojętych w reakcji na kryzys pandemiczny wskazuje na kluczową  rolę buforów kapitałowych, w tym w szczególności bufora antycyklicznego.

Słowa kluczowe:

polityka makroostrożnościowa, organy makroostrożnościowe, bufory kapitałowe, pandemia COVID-19, zarządzanie kryzysowe

Kody JEL

E58, G01, G28


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dobrzańska, A. (2020). Polityka makroostrożnościowa w czasie pandemii. Bezpieczny Bank, 81(4), 136–156. https://doi.org/10.26354/bb.6.4.81.2020

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP