Data publikacji : 2022-10-07

Resolution i upadłość w sektorze bankowym na przykładzie Sberbank Europe AG

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki związanej z upadłością Sberbank Europe AG. W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Unia Europejska bezpośrednio nałożyła sankcje gospodarcze na Federację Rosyjską. Powiązania gospodarcze zostały poważnie zaburzone. Sberbank Europe AG, którego właścicielem był podmiot mający siedzibę na terytorium Rosji, doświadczył poważnych problemów płynnościowych. Europejski Bank Centralny poinformował, że w jego ocenie Sberbank Europe AG i jego dwie spółki zależne w unii bankowej, Sberbank d.d. w Chorwacji i Sberbank banka d.d. w Słowenii są na progu upadłości lub prawdopodobnie upadną (ang. failing or likely to fail, FOLTF) z powyżej wskazanego powodu. Decyzję tę potwierdziła Jednolita Rada ds. Przymusowej Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. W tekście przeanalizowano działania podjęte przez instytucje sieci bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii. Szczególne znaczenie w tym aspekcie ma w pierwszej kolejności decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu procedury przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution). Następnie zwrócono uwagę na zakres użytych narzędzi resolution. Podkreślono znaczenie organów krajowych, w tym systemów gwarantowania depozytów, w procesie zarządzania kryzysowego. W artykule wykorzystano informacje dostępne na stronach internetowych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, publikacje prasowe oraz sprawozdania finansowe podmiotów grupy Sberbank.

Słowa kluczowe:

resolution, przymusowa restrukturyzacja, gwarantowanie depozytów, upadłość, likwidacja, kryzys bankowy, płynność, sieć bezpieczeństwa finansowego, BRRD, DGSD

Kody JEL

E44, E58, F23, G01, G21, G33, G34, H12

Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Kozińska, M., & Jura, T. (2022). Resolution i upadłość w sektorze bankowym na przykładzie Sberbank Europe AG. Bezpieczny Bank, 88(3), 66–93. https://doi.org/10.26354/bb.3.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP