Data publikacji : 2021-05-18

W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji

Abstrakt

Ramy prawne dotyczące procesu resolution koncentrują się na problemach kapitałowych banków, podczas gdy to właśnie utrzymanie płynności jest czynnikiem decydującym o dalszym przetrwaniu banków. Pozyskanie dodatkowego finansowania w resolution na rynku może być trudne lub wręcz niemożliwe. Fundusze resolution – jako główne źródło finansowania dla banków w resolution – są z kolei ograniczone w swojej wysokości. Płynność dostępna w ramach operacji z bankiem centralnym jest natomiast uwarunkowana spełnieniem licznych wymagań. Ograniczenia te sprawiają, że konieczne są mechanizmy, stanowiące wiarygodne źródło płynności dla banku w procesie resolution. W opracowaniu dokonano przeglądu rozwiązań możliwych do wdrożenia przez różnych uczestników systemu finansowego (w tym sieć bezpieczeństwa finansowego), które ułatwiłyby dostęp banku w resolution do płynności. Zaproponowano ich podział na trzy filary. Podkreślono jednak konieczność zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Słowa kluczowe:

resolution, płynność, fundusz resolution, fundusz gwarantowania depozytów, bank centralny, rynki finansowe

Kody JEL

G01, G10, G18, G21, G28, G33

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Kozińska, M., Michalewicz, J., & Zdanowicz, B. (2021). W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji. Bezpieczny Bank, 82(1), 8–47. https://doi.org/10.26354/bb.1.1.82.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP