Data publikacji : 2022-02-04

Perspektywy rozwoju europejskich obligacji zabezpieczonych

Abstrakt

Pomysł stworzenia nowego instrumentu rynku kapitałowego narodził się z idei unii rynków kapitałowych. Czerpie on inspirację przede wszystkim, z bardzo dobrego doświadczenia listów zastawnych, które zapewniają stabilne, długoterminowe i stosunkowo tanie źródło finansowania działalności bankowej, przyczyniając się jednocześnie do budowania stabilności systemu finansowego. Europejskie obligacje zabezpieczone realizują cele unii rynków kapitałowych wspierając finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących trzon unijnej gospodarki a które zostały szczególnie dotknięte kryzysem wywołanym Covid-19. Identyfikacja przesłanek rozwoju ESNs, które zostały przedstawione zostały w niniejszym artykule, wpisuje się w potrzebę odbudowy post-pandemicznej gospodarki europejskiej.

Słowa kluczowe:

europejskie obligacje zabezpieczone, listy zastawne, małe i średnie przedsiębiorstwa, finansowanie odbudowy gospodarki, zrównoważone finansowanie, unia rynków kapitałowych

Kody JEL

G18, G28


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Dżuryk, A. (2022). Perspektywy rozwoju europejskich obligacji zabezpieczonych. Bezpieczny Bank, 85(4), 101–114. https://doi.org/10.26354/bb.5.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP