Data publikacji : 2022-10-07

Business case europejskich obligacji zabezpieczonych

Abstrakt

W kontekście debaty na temat unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union), budując na sukcesie listów zastawnych, pojawiła się inicjatywa europejskich obligacji zabezpieczonych (European Secured Notes, ESN), jako instrumentu o podwójnym regresie dla długoterminowego finansowania działalności bankowej. Miałby on umożliwiać finansowanie akcji kredytowej nowej klasy aktywów, poza tradycyjnymi kredytami hipotecznymi, jak np. kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (smal and medium enterprises, SME), w tym aktywa ESG. Inicjatywa ta łączy techniki listów zastawnych i najlepsze praktyki rynkowe w ramach nowego instrumentu rynku kapitałowego, który byłby dostępny także w sytuacjach stresu rynkowego, działając antycyklicznie i zapewniając wsparcie dla realnej gospodarki.

Słowa kluczowe:

europejskie obligacje zabezpieczone, małe i średnie przedsiębiorstwa, środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, zrównoważona gospodarka, unia rynków kapitałowych, listy zastawne

Kody JEL

G18, G28


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dżuryk, A. (2022). Business case europejskich obligacji zabezpieczonych. Bezpieczny Bank, 88(3), 143–159. https://doi.org/10.26354/bb.6.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP