Data publikacji : 2022-07-12

Aspekty regulacyjne finansowania zrównoważonej działalności banku. Zielone instrumenty kapitałowe

Abstrakt

W związku z rosnącymi emisjami zielonych instrumentów kapitałowych, takich jak obligacje Tier 2 i AT1 CoCo, powstaje pytanie o ocenę zieloności aktywów banku, które stoją za tymi instrumentami. Brak powszechnego standardu ujawnień i metryk stanowi przeszkodę w dokonaniu przez inwestorów miarodajnych porównań między bankami, które deklarują określone stopnie zieloności. Z uwagi na wzrost rynku zielnych emisji i rosnącą liczbę jego uczestników, wypracowanie i wdrożenie spójnych, sensownych i solidnych standardów ujawnień w zakresie ESG stanowi klucz do rozwoju zrównoważonych finansów, a tym samym do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Osiągnieciu tego celu służą wytyczne i regulacje dla sektora bankowego wchodzące w życie w najbliższych latach.

Słowa kluczowe:

zielone instrumenty kapitałowe, AT1, Tier 2, obligacje zielone, ESG, ujawnienia

Kody JEL

G21, G28, Q01


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Liberadzki, K., & Liberadzki, M. (2022). Aspekty regulacyjne finansowania zrównoważonej działalności banku. Zielone instrumenty kapitałowe. Bezpieczny Bank, 87(2), 25–46. https://doi.org/10.26354/bb.2.2.87.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP