Data publikacji : 2022-02-04

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce

Abstrakt

Analizie poddano wpływ pandemii COVID-19 na rentowność, wyniki finansowe i stabilność banków komercyjnych. Przeprowadzono szeroki przegląd publikacji krajowych i zagranicznych na ten temat, a w odniesieniu do banków komercyjnych w Polsce zanalizowano miesięczne dane sprawozdawcze od marca 2020 r. do lipca 2021 r. z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów (ang. OLS). Wybór metody OLS, podyktowany był charakterem danych oraz wynikami testów statystycznych. Wyniki wskazały, że rentowność analizowana wskaźnikami ROA i ROE pozostawała w badanym okresie w negatywnej zależności od liczby zachorowań, podczas gdy wynik z tytułu odsetek był w negatywnej zależności zarówno wobec liczby zachorowań oraz zgonów z powodu COVID-19. Nie odnotowano także negatywnego wpływu pandemii na wynik z tytułu prowizji oraz wynik z działalności operacyjnej. W zakresie stabilności badanej wskaźnikami NPL, Z-score i MPLS nie odnotowano negatywnego wpływu epidemii COVID-19.

Słowa kluczowe:

bank, rentowność, stabilność, giełda papierów wartościowych, pandemia, COVID-19, bank, rentowność, stabilność, pandemia, COVID-19

Kody JEL

G21, I15, O16


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Boda, M. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce. Bezpieczny Bank, 85(4), 38–55. https://doi.org/10.26354/bb.2.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP