Data publikacji : 2022-10-07

Determinanty kredytów mieszkaniowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem w wybranych krajach Europy

Abstrakt

Celem artykułu była identyfikacja i określenie wpływu wybranych determinant na strukturę kredytów mieszkaniowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem w 18 krajach Europy. Analizy empiryczne poprzedzono przeglądem literatury. W analizach empirycznych wykorzystano dane roczne na poziomie zagregowanym oraz dla 72 banków z lat 2009–2019. W opracowaniu wykorzystano systemowy estymator uogólnionej metody momentów (system GMM) oraz analizę porównawczą. Wyniki wskazały, że listy zastawne stanowiły ważne źródło finansowania dla kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem. Natomiast w krajach, w których dominowała sprzedaż kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem, istotnym źródłem finansowania były depozyty klientów. Stwierdzono również, że im niższe były wagi ryzyka kredytowego dla kredytów mieszkaniowych, tym wyższy był udział sprzedaży tych ze stałym oprocentowaniem w danym kraju. Otrzymane wyniki mogą stanowić przesłankę zmiany polityki kredytów mieszkaniowych banków w Polsce ze względu na rodzaje oprocentowania.

Słowa kluczowe:

kredyt mieszkaniowy, stałe oprocentowanie, zmienne oprocentowanie, Europa

Kody JEL

E43, G21, O18


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Boda, M. (2022). Determinanty kredytów mieszkaniowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem w wybranych krajach Europy. Bezpieczny Bank, 88(3), 116–142. https://doi.org/10.26354/bb.5.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP