Data publikacji : 2021-10-18

Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa

Abstrakt

Cyfryzacja usług bankowych w ostatnich latach istotnie wpływa na bankowe kanały dystrybucji. Otoczenie makroekonomiczne i technologiczne wymuszają na instytucjach finansowych ukierunkowanie swoich działań na zachęcenie konsumentów do korzystania z elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych.Celem artykułu jest analiza oddziaływania czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa. Zmienne objaśniające zostały podzielone na cztery grupy, które obejmują otoczenie makroekonomiczne i technologiczne sektora , infrastrukturę systemu bankowego oraz wybrane miary jego rozwoju . Ponadto przeanalizowano włączenie cyfrowe, w zależności od poziomu wykształcenia społeczeństwa w danym kraju. W badaniach panelowych wykorzystano ustalone efekty losowe. pochodzące z licznych baz danych m.in.: IMF (Financial Access Survey), EBC (Statistical Data Warehouse), Eurostat, BIS, ESMA dla 27 krajów UE w latach 2012-2019. Wyniki wskazują na istotne zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a włączeniem cyfrowym społeczeństwa, potwierdzając dotychczasowe ustalenia a także wskazując nowe zmienne wpływające na włączenie cyfrowe, w tym rolę wysokiego i średniego poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Słowa kluczowe:

digitalizacja włączenie cyfrowe bankowośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Folwarski, M. (2021). Wpływ wybranych czynników otoczenia bankowego na włączenie cyfrowe społeczeństwa. Bezpieczny Bank, 84(3), 81–98. https://doi.org/10.26354/bb.4.3.84.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP