Data publikacji : 2022-10-07

Próby włączenia ryzyka ESG do unijnych regulacji ostrożnościowych dla banków

Abstrakt

Celem artykułu jest dyskusja istniejących i proponowanych regulacji unijnych dotyczących ryzyka ESG w obrębie regulacji ostrożnościowych banków. Omówiono istotę czynników i ryzyka ESG, cele Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonych finansów oraz wskazano kluczowe regulacje. Następnie analizie poddano możliwość uwzględnienia ryzyka ESG w regulacjach mikro- i makroostrożnościowych dla banków, wskazując zalety i wady poszczególnych możliwych norm. Analiza prowadzi do wniosku, że filar pierwszy regulacji mikroostrożnościowych nie jest właściwy dla uwzględnienia ryzyka ESG, a lepsze rezultaty da rozszerzenie filaru drugiego i trzeciego, a także regulacji makroostrożnościowych. Elementy te powinny być spójne z szerszymi politykami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz polityką pieniężną.  Efektywność rozwiązań ostrożnościowych będzie zależna od stopnia rozwoju rynku i postrzegania celów zrównoważonego rozwoju i samego ryzyka ESG przez nadzorców i rynek (inwestorów, klientów instytucji finansowych i emitentów papierów wartościowych).

Słowa kluczowe:

ESG, czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, banki, regulacje ostrożnościow

Kody JEL

G21, K20, Q01, O16


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Marcinkowska, M. (2022). Próby włączenia ryzyka ESG do unijnych regulacji ostrożnościowych dla banków. Bezpieczny Bank, 88(3), 35–65. https://doi.org/10.26354/bb.2.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP