Data publikacji : 2022-07-12

Struktury transakcji w ramach przymusowej restrukturyzacji banków. Uwagi ogólne dotyczące strukturyzowania transakcji oraz wnioski z doświadczeń krajowych

Jacek Jastrzębski

https://orcid.org/0000-0001-8219-5208

Łukasz MachalskiAbstrakt

Artykuł dotyczy struktur transakcji w reżimie przymusowej restrukturyzacji, które miały miejsce na polskim rynku bankowym. Wskazano jak cele przymusowej restrukturyzacji oraz oszacowania sporządzane na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego determinują strukturę transakcji realizowanych w ramach reżimu prawnego resolution.  Oceniono także efektywność instrumentów ustanowionych w ramach reżimu prawnego przymusowej restrukturyzacji oraz omówiona, w jaki sposób orzecznictwo sądów administracyjnych  identyfikuje rolę organu resolution oraz znaczenie celów i kryteriów tego procesu.

Słowa kluczowe:

przejęcie przedsiębiorstwa, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów, zagrożenie upadłością, przymusowa restrukturyzacja

Kody JEL

K41

Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Jastrzębski, J., & Machalski, Łukasz. (2022). Struktury transakcji w ramach przymusowej restrukturyzacji banków. Uwagi ogólne dotyczące strukturyzowania transakcji oraz wnioski z doświadczeń krajowych. Bezpieczny Bank, 87(2), 88–109. https://doi.org/10.26354/bb.5.2.87.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP