Data publikacji : 2022-07-12

Definicja legalna banku w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Abstrakt

Niniejsze opracowanie poświęcone jest próbie dokonania takiego opisu podjętej w PrbU. Za pomocą krytycznej analizy prawnej, logicznej i semantycznej definicji legalnej banku została dokonana jej dekonstrukcja, a następnie opis i ocena prawna wyodrębnionych w ten sposób elementów tej definicji. Celem tego działania było zidentyfikowanie i wykazanie zasadniczych wad, błędów i nieścisłości omawianej definicji, o charakterze logicznym, legislacyjnym i – szerzej – prawnym, jak również wskazanie możliwych rozwiązań alternatywnych.

Słowa kluczowe:

bank, definicja banku, działalność bankowa, czynności bankowe, funkcje banku, gromadzenie depozytów, licencja bankowa, instytucja kredytowa

Kody JEL

G21, K23


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Radziszewski, E. (2022). Definicja legalna banku w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bezpieczny Bank, 87(2), 155–177. https://doi.org/10.26354/bb.8.2.87.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP