Data publikacji : 2022-07-12

Wpływ przymusowej restrukturyzacji (resolution) na postępowanie cywilne

Abstrakt

Artykuł zawiera zwięzłe przedstawienie wpływu przepisów o przymusowej restrukturyzacji na sferę postępowania cywilnego. Omówione zostały skutki dla postępowania rozpoznawczego (następstwo procesowe, zawieszenie postępowania), jak również zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także kwestie dowodowe i problem transgranicznej skuteczności resolution.

Słowa kluczowe:

przymusowa restrukturyzacja, postępowanie cywilne, proces cywilny, prawo procesowe cywilne, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kody JEL

K41


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Trocha, B. (2022). Wpływ przymusowej restrukturyzacji (resolution) na postępowanie cywilne. Bezpieczny Bank, 87(2), 110–139. https://doi.org/10.26354/bb.6.2.87.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP