Data publikacji : 2021-10-03

Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy

Abstrakt

W ostatnich latach na całym świecie zauważa się rosnące zainteresowanie tematyką stabilności finansowej, głównie z powodu regulacyjnych, ekonomicznych i społecznych następstw kryzysu finansowego lat 2007–2009. Jednostki nadzorujące instytucje kredytowe odgrywają kluczową rolę w kontekście zagwarantowania ich stabilności finansowej. Poszczególne modele nadzoru funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej różnią się od siebie, na przykład stopniem zaangażowania banku centralnego w działania nadzorcze. Po kryzysie finansowym nadzór nad największymi oraz najbardziej powiązanymi instytucjami finansowymi działającymi transgranicznie został ujednolicony w celu poprawy bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowych na całym świecie.

Słowa kluczowe:

nadzór finansowy, stabilność finansowa banku, Podstawowe Zasady Efektywnego Nadzoru BankowegoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Gronowska, A. . (2021). Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy. Bezpieczny Bank, 83(2), 32–58. https://doi.org/10.26354/bb.2.2.83.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP