Data publikacji : 2023-04-18

Konsekwencje niewypłacalności zakładów ubezpieczeń dla klientów – upadłość a resolution

Anna Tarasiuk

https://orcid.org/0000-0003-4003-737X

Bartosz WojnoAbstrakt

Celem autorów artykułu było omówienie wybranych kwestii związanych z niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń w świetle aktualnych i planowanych regulacji prawnych zarówno krajowych jak i europejskich. Szczególną uwagę zwrócono na aktualnie obowiązujące mechanizmy ochrony klienta w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń. Omówiono też kwestię spójności założeń reżimu resolution z wartościami chronionymi przez polskiego prawodawcę. Autorzy podjęli także próbę porównania resolution i innych scenariuszy niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w szczególności z punktu widzenia zasadności zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Słowa kluczowe:

upadłość zakładu ubezpieczeń, niewypłacalność zakładu ubezpieczeń, BRRD, IRRD, ubezpieczyciel, resolution, ochrona klienta

Kody JEL

K10, G22


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Tarasiuk, A., & Wojno, B. (2023). Konsekwencje niewypłacalności zakładów ubezpieczeń dla klientów – upadłość a resolution. Bezpieczny Bank, 90(1), 42–57. https://doi.org/10.26354/bb.3.1.90.2023

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP