Data publikacji : 2023-04-18

Model resolution dla rynku ubezpieczeniowego

Dagmara Wieczorek-BartczakAbstrakt

W Parlamencie Europejskim od dłuższego czasu trwają prace nad przyjęciem dyrektywy IRR, która ustanowi system zarządzania kryzysowego w sektorze ubezpieczeniowym w Unii Europejskiej. Rozwiązania te w konsekwencji podlegać będą implementacji do krajowych systemów prawnych państw  członkowskich. W Polsce podjęte zostały już przygotowania do transpozycji przepisów projektowanej dyrektywy IRR, a główną rolę w tym zakresie powierzono Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). Celem artykułu jest analiza głównych obszarów problemowych towarzyszących tworzeniu systemu resolution dla ubezpieczycieli w Polsce. Podstawę przygotowania artykułu stanowią praktyczne analizy i rozważania prowadzone w toku prac BFG w zakresie budowania kompetencji w resolution sektora ubezpieczeniowego.

Słowa kluczowe:

resolution, ubezpieczenia, upadłość, zarządzanie kryzysowe

Kody JEL

G22, H12


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Wieczorek-Bartczak, D. (2023). Model resolution dla rynku ubezpieczeniowego. Bezpieczny Bank, 90(1), 8–21. https://doi.org/10.26354/bb.1.1.90.2023

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP