Data publikacji : 2022-10-07

Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat część banków centralnych w gospodarkach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe poniżej zera, kwestionując dominujący wcześniej pogląd o nieujemności nominalnych stóp procentowych. Nowatorski charakter tego działania skutkował pojawieniem się konieczności analizy jego wpływu przede wszystkim na sektor finansowy. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia czy polityka pieniężna wykorzystująca ujemne stopy procentowe wpływa na poziom ryzyka systemowego oraz, przede wszystkim, czy wpływ ten jest silniejszy niż w środowisku dodatnich stóp procentowych. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że specyfika oddziaływania polityki NIRP na ryzyko systemowe wiąże się ze zmianą struktury i intensywności przenoszenia impulsów w sektorze bankowym, a nie zmianą mechanizmów transmisji polityki pieniężnej. Jednocześnie ani polityka ujemnych, ani też dodatnich stóp procentowych nie jest powinna być rozumiana jako zdarzenie o znaczeniu systemowym, a jedynie jako wpływająca na poziom ryzyka systemowego.

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna, ryzyko systemowe, efekt zarażania, ujemne stopy procentowe, analiza sieciowa

Kody JEL

E40, E44, E52, E59


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Rogowicz, K. (2022). Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty. Bezpieczny Bank, 88(3), 7–34. https://doi.org/10.26354/bb.1.3.88.2022

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP