Data publikacji : 2022-02-17

Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010–2019

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki emisji długu podporządkowanego przez polski sektor bankowy. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są dane zawarte w bazie informacyjnej cbonds. W procesie badawczym wykorzystano metodę obserwacji, analizę danych źródłowych oraz metodę dedukcji. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wzrost zainteresowania sektora bankowego emisją obligacji podporządkowanych w latach 2010-2019 wynikał z obowiązku wypełniania wymogów kapitałowych.  W artykule wykazano także powiązanie pomiędzy wysokością średniej marży ponad WIBOR6M kuponu a średnim okresem emisji obligacji podporządkowanych.

Słowa kluczowe:

obligacje podporządkowane, dług podporządkowany, polski sektor bankowy

Kody JEL

G20, G21, G23


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Frydrych, S. (2022). Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010–2019. Bezpieczny Bank, 80(3). https://doi.org/10.26354/bb.3.3.80.2020

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP