Data publikacji : 2022-02-04

Nowa strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego – kontynuacja i zmiana

Abstrakt

Pierwotna strategia polityki pieniężnej EBC została przyjęta w 1998 r., a następnie zaktualizowana w 2003 r. Od tamtego czasu nastąpiło wiele istotnych zdarzeń, których doświadczył europejski system ekonomiczno-społeczny (kryzysy finansowe i gospodarcze, okresy bardzo niskiej inflacji i niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, pandemia COVID-19 itp.). Ponadto, sprawą o rosnącym znaczeniu w UE stały się zmiany klimatyczne. Wszystko to skłoniło do przeglądu i weryfikacji  strategii EBC. Nowa strategia została opublikowana w lipcu 2021 r. Artykuł koncentruje się na nowych elementach strategii EBC. Pierwszym z nich jest kwestia kosztów użytkowania mieszkań przez ich właścicieli (ang. owner-occupied housing) i ich planowanego włączenia do zakresu wskaźnika inflacji stosowanego przez EBC (HICP). Ma to poprawić transgraniczną porównywalność wskaźnika HICP, a także jego reprezentatywność, gdyż koszty mieszkaniowe stanowią istotną część konsumpcji gospodarstw domowych. Drugim elementem są zmiany klimatyczne i ich konsekwencje gospodarcze, które należy brać pod uwagę w polityce pieniężnej EBC. W artykule przedstawiono różne poglądy, argumenty za i przeciw, zalety i wady itp. Ostatnia część artykułu zawiera wnioski i rekomendacje.

Słowa kluczowe:

bank centralny, strategia, polityka pieniężna, inflacja, koszty mieszkaniowe, zmiany klimatyczne, test warunków skrajnych

Kody JEL

E52, E58, Q54


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Szeląg, K. (2022). Nowa strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego – kontynuacja i zmiana. Bezpieczny Bank, 85(4), 56–78. https://doi.org/10.26354/bb.3.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP