Aktualny numer„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 40 punktów.

Wydawca
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ISSN:
1429-2939
eISSN:
2544-7068
DOI:
10.26354
  • CEJSH
  • IC Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dziedzina - nauki społeczne

Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki prawne
MEiN 40
Index Copernicus 86.61 (2020)
Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP