1.
Czaplicki M. Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego. BB [Internet]. 4 luty 2022 [cytowane 16 czerwiec 2024];85(4):8-37. Dostępne na: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/42