1.
Wilk B. Recenzja: Ewa Kowalewska, Status prawny składek wpłacanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BB [Internet]. 6 luty 2023 [cytowane 2 czerwiec 2023];89(4):91-8. Dostępne na: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/121