1.
Kozińska M, Wilk B. Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność. BB [Internet]. 6 luty 2023 [cytowane 2 czerwiec 2023];89(4):29-52. Dostępne na: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/112