1.
Rogowicz K. Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty. BB [Internet]. 7 październik 2022 [cytowane 26 wrzesień 2023];88(3):7-34. Dostępne na: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/106