Gryber, Małgorzata. „Charakter Prawny Kar pieniężnych nakładanych Przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. Bezpieczny Bank 87, no. 2 (lipiec 12, 2022): 140–154. Udostępniono marzec 5, 2024. https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/92.