Czaplicki, Marcin. „Makroostrożnościowe Bufory kapitałowe banków W Unii Europejskiej W Trakcie Kryzysu Pandemicznego”. Bezpieczny Bank 85, no. 4 (luty 4, 2022): 8–37. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/42.