Gryber, M. „Charakter Prawny Kar pieniężnych nakładanych Przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. Bezpieczny Bank, t. 87, nr 2, lipiec 2022, s. 140-54, doi:10.26354/bb.7.2.87.2022.