Wajda, P. „Publicznoprawne Aspekty Transakcji Nabywania Znacznych pakietów Akcji banków Krajowych (część II)”. Bezpieczny Bank, t. 81, nr 4, grudzień 2020, s. 78-110, doi:10.26354/bb.4.4.81.2020.