Czaplicki, M. „Makroostrożnościowe Bufory kapitałowe banków W Unii Europejskiej W Trakcie Kryzysu Pandemicznego”. Bezpieczny Bank, t. 85, nr 4, luty 2022, s. 8-37, doi:10.26354/bb.1.4.85.2021.