Rogowicz, K. „Polityka Ujemnych Nominalnych stóp Procentowych a Ryzyko Systemowe – Wybrane Aspekty”. Bezpieczny Bank, t. 88, nr 3, październik 2022, s. 7-34, doi:10.26354/bb.1.3.88.2022.