[1]
M. Gryber, „Charakter prawny kar pieniężnych nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”, BB, t. 87, nr 2, s. 140–154, lip. 2022.