[1]
P. Wajda, „Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część II)”, BB, t. 81, nr 4, s. 78–110, grudz. 2020.