[1]
M. Czaplicki, „Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego”, BB, t. 85, nr 4, s. 8–37, luty 2022.