[1]
B. Wilk, „Recenzja: Ewa Kowalewska, Status prawny składek wpłacanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, BB, t. 89, nr 4, s. 91–98, luty 2023.