[1]
J. Szambelańczyk i inni, „Debata redakcyjna «Bezpiecznego Banku» na temat bezpieczeństwa finansowego”, BB, t. 89, nr 4, s. 8–28, luty 2023.