[1]
M. Kozińska i B. Wilk, „Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność”, BB, t. 89, nr 4, s. 29–52, luty 2023.