[1]
K. Rogowicz, „Polityka ujemnych nominalnych stóp procentowych a ryzyko systemowe – wybrane aspekty”, BB, t. 88, nr 3, s. 7–34, paź. 2022.