Gryber, M. (2022) „Charakter prawny kar pieniężnych nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”, Bezpieczny Bank, 87(2), s. 140–154. doi: 10.26354/bb.7.2.87.2022.