Idzik, M. i Gieorgica, J. (2022) „Reputacja sektora bankowego 2020 – kluczowe wyniki i wnioski z badania ”, Bezpieczny Bank, 80(3). doi: 10.26354/bb.5.3.80.2020.