Wajda, P. (2020) „Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część II)”, Bezpieczny Bank, 81(4), s. 78–110. doi: 10.26354/bb.4.4.81.2020.