Czaplicki, M. (2022) „Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego”, Bezpieczny Bank, 85(4), s. 8–37. doi: 10.26354/bb.1.4.85.2021.