Wilk, B. (2023) „Recenzja: Ewa Kowalewska, Status prawny składek wpłacanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, Bezpieczny Bank, 89(4), s. 91–98. doi: 10.26354/bb.5.4.89.2022.