Szambelańczyk i inni, J. (2023) „Debata redakcyjna «Bezpiecznego Banku» na temat bezpieczeństwa finansowego”, Bezpieczny Bank, 89(4), s. 8–28. doi: 10.26354/bb.1.4.89.2022.