Szambelańczyk, J. (2023) „Od redakcji”, Bezpieczny Bank, 89(4), s. 6–7. Dostępne na: https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/118 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).