Wieczorek-Bartczak, D. (2023) „Model resolution dla rynku ubezpieczeniowego”, Bezpieczny Bank, 90(1), s. 8–21. doi: 10.26354/bb.1.1.90.2023.