Kozińska, M. i Wilk, B. (2023) „Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność”, Bezpieczny Bank, 89(4), s. 29–52. doi: 10.26354/bb.2.4.89.2022.